Anunt privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de Farmaceutica REMEDIA SA

13.02.2023

 Decizia ASF nr. 122/08.02.2023

 

Denumirea si sediul social al societatii vizate:

Emitentul/Societatea vizata este FARMACEUTICA REMEDIA SA cu sediul in B-dul Nicolae Balcescu nr. 2, mun. Deva, jud. Hunedoara, România, inregistrata la ORC cu nr. J20/700/1991, avand cod unic de inregistrare 2115198.

 Denumirea si sediul social al Ofertantului:

Emitentul/Societatea vizata este FARMACEUTICA REMEDIA SA cu sediul in B-dul Nicolae Balcescu nr. 2, mun. Deva, jud. Hunedoara, România, inregistrata la ORC cu nr. J20/700/1991, avand cod unic de inregistrare 2115198.

 Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare obiect al ofertei de cumparare si pretul oferit

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor FARMACEUTICA REMEDIA SA din data de 25.10.2022 s-a hotarat rascumpararea unui numar maxim de 2.864.425 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei reprezentantand 3% din capitalul social.

Oferta Publica are ca obiect cumpararea de catre FARMACEUTICA REMEDIA SA a unui numar maxim de 2.864.425 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare reprezentand maxim 3% din capitalul social al Emitentului si are ca scop derularea unui program de Stock Option Plan.

Pretul oferit este de 0,75 lei/actiune.

 Denumirea intermediarului ofertei

Intermediarul ofertei este IFB FINWEST SA, societate de servicii de investitii financiare, cu sediul in Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, jud. Arad, tel: 0257-281611, inregistrata la ORC cu nr. J02/48/1996, avand cod unic de inregistrare RO8099938.

 Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat

Ofertantul detine singur un numar de 300.100 actiuni reprezentand 0,3143% din Societatea vizata, iar impreuna cu persoanele cu care actioneaza concertat, detine un numar de 81.072.728  actiuni, reprezentand 84,9100% din Societatea vizata.

Persoanele care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in ceea ce priveste Societatea vizata:

– Valentin – Norbert TARUS, actionar majoritar si Director General al Farmaceutica REMEDIA SA, detine un numar de 80.496.847 actiuni Farmaceutica REMEDIA SA, reprezentand 84,3068% din capitalul social;

– ”TARUS” Valentin – Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA, nu detine actiuni Farmaceutica REMEDIA SA;

– NIPA CONSULTANCY SRL, membru al Consiliului de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA nu detine actiuni Farmaceutica REMEDIA SA;

– Elena CODREAN, membru al Consiliului de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA nu detine actiuni Farmaceutica REMEDIA SA;

– TARUS Media SRL, societate comerciala in care dl. Tarus Valentin-Norbert este asociat majoritar, detine un numar de 269.638 actiuni Farmaceutica REMEDIA SA, reprezentand 0,2824% din capitalul social

– Adriana-Cristina ROMASCAN, avand calitatea de ruda, afin cu persoana fizica Valentin – Norbert TARUS, Director General al Farmaceutica REMEDIA SA, detine un numar de 4.900 actiuni Farmaceutica REMEDIA SA, reprezentand 0,0051% din capitalul social;

– Zoe CHIRITA, avand calitatea de Director Relatia cu Investitorii al Farmaceutica REMEDIA SA, detine un numar de 1.143 actiuni Farmaceutica REMEDIA SA, reprezentand 0,0012% din capitalul social;

– Florin-Dan CADIA, avand calitatea de Specialist Relatia cu Investitorii la Farmaceutica REMEDIA SA, detine un numar de 100 de actiuni Farmaceutica REMEDIA SA, reprezentand 0,0001% din capitalul social.

Documentul de oferta si locurile unde poate fi obtinut

Documentul de oferta va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada de derulare a ofertei, in mod gratuit, in format tiparit, la sediile Ofertantului si al Intermediarului ofertei si va fi publicat in format electronic pe website-ul Ofertantului FARMACEUTICA REMEDIA (https://corporate.remedia.ro/), pe website-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro) si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro). Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi disponibile in aceleasi loc ca si Documentul de oferta.

 Perioada de derulare a ofertei.

Oferta este valabila pe o perioada de 10 zile lucratoare, respectiv din data de 16.02.2023 si pana in data de 01.03.2023.

 Modalitatile si locurile de subscriere

Subscrierea in cadrul ofertei se poate realiza prin Intermediarul ofertei si prin Intermediarii autorizati de CNVM/ASF care au transmis catre IFB FINWEST SA Angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei precum si a prevederilor inscrise in Documentul de oferta aprobat de ASF.

Documentele necesare subscrierii si programul de subscriere sunt prevazute in Documentul de oferta.

 

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. APROBAREA CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA

Ofertant                                                                                       Intermediar

FARMACEUTICA REMEDIA SA                                                  IFB FINWEST SA

TARUS VALENTIN-NORBERT                                                    MOLNAR OCTAVIAN

Distribuie

Alte noutati

Business-ul la el acasă 2023

REMEDIA a organizat a șaptea ediție a evenimentului ”Business-ul la el acasă”, eveniment dedicat cunoașterii companiei, după o pauză de 3 ani. Farmaceutica REMEDIA S.A.