Certificari ISO, GS1

Certificat ISO 9001:2015 Farmaceutica REMEDIA S.A.
Certificat ISO 14001:2015 Farmaceutica REMEDIA
Certificat GS1 Farmaceutica REMEDIA S.A.

Din 2005 Farmaceutica REMEDIA S.A. a implementat sistemul de management al calitatii.

Prin auditurile organismului de certificare, acest sistem se recertifica la intervale de 3 ani si se supravegheaza anual. Ultimul audit, sustinut in data de 11.03.2020, a validat conformarea cu cerintele standardului de referinta – SR EN ISO: 9001-2015. Compania noastra este certificata de catre societatea RINA SIMTEX-ORGANISMUL DE CERTIFICARE. Aplicam standarde profesionale si etice ridicate la nivelul tuturor componentelor activitatii noastre.

Afla mai multe