Informatii actionari

Actiunile companiei Farmaceutica REMEDIA SA sunt listate la Bursa de Valori din Bucuresti, categoria Standard, din decembrie 1996 si sunt tranzactionate sub simbolul RMAH.

Registrul actionarilor si al actiunilor Farmaceutica REMEDIA SA este mentinut de catre Depozitarul Central SA Bucuresti.

Farmaceutica REMEDIA SA are emise un numar de 95.480.820 de actiuni nominative si dematerializate echivalente cu un numar de 95.480.820 drepturi de vot.

Afla mai multe