Raport Semestrul I – 2018

COMUNICAT pentru SEMESTRUL I 2018
al Consiliului de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A.


Evenimente importante de raportat

În perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 nu au existat evenimente importante care să aibă un impact deosebit asupra poziţiei financiare a societăţii Farmaceutica REMEDIA S.A.

  1. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente semestrului I 2018

În perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt. Indicator Realizari ian-iun 2017
(Lei)

Realizari ian-iun 2018 (Lei)
Evolutietie 2018/2017  (%)
1. Vinzari nete de marfuri * 156.747.074 209.781.696 + 33,83
2. Alte venituri din exploatare 2.110.806 2.520.858 + 19,43
3. Total venituri din exploatare 158.857.880 212.302.554 + 33,64
4. Total costuri operationale * 157.267.890 209.599.209 + 33,28
5. Rezultat operational 1.589.990 2.703.345 + 70,02
6. Rezultat financiar 75.220 -3.079 – 104,09
7. Rezultat brut 1.665.210 2.700.266 + 62,16

 *Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite

O repartitie a vanzarilor de marfuri  pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:

LEI

Farmacii REMEDIA 46.823.805 22,24%
Distributie   112.734.657 53,55%
Distributie Spitale & Clinici Private 39.084.787 18,57%
Alte operatiuni 11.880.349 5,64%
Total 210.523.598 100,00 %

Alte venituri din exploatare” cuprind în principal următoarele categorii de venituri: chirii incasate, servicii marketing, vanzari active, servicii logistice, alte servicii.

3. Situatiile financiare la data de 30.06.2018 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

O repartitie a vanzarilor de marfuri  pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:

Lei

Farmacii REMEDIA 46.823.805 22,24%
Distributie   112.734.657 53,55%
Distributie Spitale & Clinici Private 39.084.787 18,57%
Alte operatiuni 11.880.349 5,64%
Total 210.523.598 100,00 %

Alte venituri din exploatare” cuprind în principal următoarele categorii de venituri: chirii incasate, servicii marketing, vanzari active, servicii logistice, alte servicii.

3. Situatiile financiare la data de 30.06.2018 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

*inclusiv leasing-ul financiar

Note:

1) Lichiditatea curentă – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societatile sunt capabile să-şi acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanţelor şi disponibilitatilor băneşti.

2) Gradul de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate. In cazul Farmaceutica REMEDIA S.A. nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL valoarea indicatorului indica un risc mediu.În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât şi datoriile din leasing-ul financiar.

3) Viteza de rotaţie a debitelor clienţi exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate. Având în vedere dinamica vânzărilor si specificul încasării creanţelor în distribuţia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme ,în condiţiile date. Dinamica acestui indicator a fost pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. urmatoarea:30 zile pentru primul semestru 2017, 29 zile in trimestru II 2017 si 47 zile in trimestrul II 2018.In cazul Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL avem:117 zile pentru primul semestru 2017, 126 zile in trimestrul II 2017 si 110 zile in trimestrul II 2018.

4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (66 respectiv 47 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul Farmaceutica REMEDIA S.A. In cazul Farmaceutica REMEDIA S.A. indicatorul a avut urmatoarea evolutie:64 zile in primul semestru 2017, 68 zile in trimestrul II 2017 si 69 zile in trimestrul II 2018. La Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL avem:34 zile pentru semestrul I 2017, 32 zile pentru trimestrul II 2017 si 50 zile pentru trimestrul II 2018.

Stimați investitori,

Versiunea integrala Raportului semestrial – semestrul I 2018 va fi disponibila in website-ul propriu al emitentului si in link-ul din platforma IRIS

Preşedinte Consiliu de Administraţie –

 „TARUS” – Valentin Norbert Tarus e.U.

Distribuie

Alte noutati

Farmaceutica REMEDIA, membru AMCHAM

Preocupata de dezvoltarea mediului de business din România și de promovarea de soluții de creștere a competitivitatii economice a țării în regiune și la nivel