Raport Anual 2019

Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza ca Raportul aferent anului 2019 – versiunea integrala – este disponibil pe website-ul propriu https://www.remedia.ro/ si in link-ul https://www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare/.

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Indicatorii economico – financiari la 31.12.2019 sunt prezentati in tabelul urmator:

Note:
1) Lichiditatea curentǎ – nivelul indicatorului reflectǎ o bunǎ capacitate de platǎ, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul cǎ societatile sunt capabile sǎ-şi acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor şi disponibilitatilor bǎneşti. Indicatorul a evoluat pozitiv atat fata de aceeasi perioada a anului trecut (1,2) cat si fata de septembrie 2019 (1,28) la FR. In  cazul FRDL indicatorul s-a imbunatatit usor fata de decembrie 2018 (1,01) si si-a pastrat aceeasi valoare fata de septembrie 2019 (1,02).

2) Gradul de îndatorare exprimǎ eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente în onorarea angajamentelor asumate. In cazul FR nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indica un risc scazut. Fata de aceeasi perioada a anului trecut indicatorul s-a degradat (de la 1,18%). În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât şi datoriile din leasing- ul financiar.

3) Viteza de rotatie a debitelor clienti exprimǎ eficacitatea societǎtii în colectarea creantelor sale, respectiv numǎrul de zile pânǎ la data la care debitorii isi achitǎ datoriile cǎtre societate. Având în vedere dinamica vânzǎrilor si specificul încasǎrii creantelor în distributia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normalǎ pentru ambele firme, în conditiile date. Pentru FR indicatorul a avut urmatoarea evoluție: 43 zile la septembrie  2019 si 47 zile la decembrie 2018. In cazul FRDL indicatorul s-a imbunatatit fata de septembrie 2019 (=121 zile) si s-a depreciat fata de aceeasi perioada a nului trecut (= 111 zile)

4) Viteza de rotatie a datoriilor reprezinta perioada medie in care sunt achitati furnizorii. In exercitiul financiar anterior (2018), FR si-a platit furnizorii in medie la 125 zile iar FRDL la 177 zile.

5) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (60 respectiv 61 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii, depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR. In cazul FR indicatorul a evoluat pozitiv atat fata de aceeasi perioada a anului trecut (68 zile) cat si fata de 30.09.2019(62 zile). In cazul FRDL indicatorul s-a depreciat fata de aceeasi perioada a anului trecut (56 de zile) si s-a imbunatatit fata de septembrie 2019 (=64 zile).

6) Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprimǎ eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumitǎ cantitate de active imobilizate. In cazul FR, indicatorul exprima o slaba utilizare a activelor imobilizate, desi a evoluat pozitiv de la 2,61 la 2,77.

Preşedinte  al Consiliului de Administraţie
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.


Distribuie

Alte noutati

Farmaceutica REMEDIA, membru AMCHAM

Preocupata de dezvoltarea mediului de business din România și de promovarea de soluții de creștere a competitivitatii economice a țării în regiune și la nivel