COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi  operaţiunile cu valori mobiliare,Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A , informează pe toți cei interesați că joi, 14 nov. 2019 ora 18:30 a prezentat Bursei de Valori București și a publicat pe site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare) Rapoartele trimestriale și rezultatele financiare trimestriale pentru primele 9 luni ale anului financiar 2019.

Situaţiile financiare neconsolidate si situaţiile financiare consolidate pentru trimestrul III din anul 2019 ale societăţii comerciale  Farmaceutica REMEDIA S.A. incheiatela 30 septembrie 2019, întocmite conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare şi a contului de profit  şi pierdere.

Rapoartele Consiliului de Administraţie cuprind o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Documentele pot fi obţinute și în formă scrisă, la cerere, la sediul Societăţii din Deva, Bld. Nicolae Balcescu nr.2. Situaţiile financiare pentru trimestrul III 2019 nu au fost auditate.


Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact : Elena CODREAN / Adrian NOAGHI, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro

Distribuie

Alte noutati