Comunicat de presa TRIM III 2018

Consiliul de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A. prezintă acționarilor sociețății, investitorilor și publicului interesat  rezultatele financiare consolidate înregistrate de compania noastră farmaceutică în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018.

  1. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente trimestrului III 2018

În perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

 *Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite

O repartitie a vanzarilor nete de marfuri  pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:

Lei

Farmacii REMEDIA 70.088.100 21,17%
Distributie   177.771.917 53,68%
Distributie Spitale & Clinici 66.175.195 19,98%
Alte operatiuni 17.107.274 5,17%
Total 331.142.486 100,00 %

Alte venituri din exploatare” cuprind în principal de următoarele categorii de venituri:chirii incasate, servicii marketing, vanzari active, servicii logistice, alte servicii

3. Situatiile financiare la data de 30.09.2018 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

*inclusiv leasing-ul financiar

Note:

1) Lichiditatea curentă – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societatile sunt capabile să-şi acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanţelor şi disponibilitatilor băneşti.Fata de aceeasi perioada a anului trecut,indicatorul a evoluat pozitiv pentru FR (de la 1,1) si s-a degradat usor pentru FRDL (de la 1,02).

2) Gradul de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate. In cazul FR nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indica un risc scazut.Fata de aceeasi perioada a anului trecut indicatorul a evoluat pozitiv (de la 4,24%).În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât şi datoriile din leasing-ul financiar.

3) Viteza de rotaţie a debitelor clienţi exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate. Având în vedere dinamica vânzărilor si specificul încasării creanţelor în distribuţia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme ,în condiţiile date.Dinamica acestui indicator a fost pentru FR urmatoarea:28 zile pentru 9 luni 2017, 28 zile in trimestru III 2017 si 45 zile in trimestrul III 2018.In cazul FRDL avem:113 zile pentru 9 luni 2017, 106 zile in trimestrul III 2017 si 108 zile in trimestrul III 2018.

4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (67 respectiv 51 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR.In cazul FR indicatorul a avut urmatoarea evolutie:66 zile in primele 9 luni 2017, 68 zile in trimestrul III 2017 si 70 zile in trimestrul III 2018.La FRDL avem:36 zile pentru 9 luni 2017, 38 zile pentru trimestrul III 2017 si 56 zile pentru trimestrul III 2018.

Raportul trim 1 2018 – versiunea integrală – este disponibilă în website-ul propriu www.remedia.ro și în link-ul de mai jos.

Presedinte Consiliu de administratie                                          

“TARUS” Valentin Norbert TARUS e.U.
prin reprezentant                                          

Valentin Norbert TARUS

Distribuie
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Alte noutati