Comunicat de presa

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi  operaţiunile cu valori mobiliare,Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., informează pe toți cei interesați că joi, 12 noiembrie 2020, ora 18:30 va prezenta Bursei de Valori București și va publica pe site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare), Rapoartele trimestriale și rezultatele financiare semestriale pentru primele 9 luni ale anului financiar 2020.

Situaţiile financiare neconsolidate si situaţiile financiare consolidate pentru trimestrul III din anul 2020 ale societăţii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. incheiatela 30 septembrie 2020, întocmite conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare şi a contului de profit  şi pierdere.

Rapoartele Consiliului de Administraţie cuprind o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Documentele pot fi obţinute și în formă scrisă, la cerere, la sediul Societăţii din Deva, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 2. Situaţiile financiare pentru trimestrul III din anul 2020 nu au fost auditate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro.

Distribuie

Alte noutati

Business-ul la el acasă 2023

REMEDIA a organizat a șaptea ediție a evenimentului ”Business-ul la el acasă”, eveniment dedicat cunoașterii companiei, după o pauză de 3 ani. Farmaceutica REMEDIA S.A.