Raport Trimestrul III 2020

Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza ca Raportul aferent Trimestrului III din 2020, consolidat – versiunea integrala – este disponibil pe website-ul propriu https://www.remedia.ro  si pe link-ul www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare.

În perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Indicatorii economico – financiari la 30.09.2020 sunt prezentati in tabelul urmator:

Note:

1) Lichiditatea curentă – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societatile sunt capabile să-şi acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanţelor şi disponibilitatilor băneşti.

2) Gradul de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate. In cazul ambelor firme nu exista niciun fel de risc.În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât şi datoriile din leasing-ul financiar.

3) Viteza de rotaţie a debitelor clienţi exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate. Având în vedere dinamica vânzărilor si specificul încasării creanţelor în distribuţia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme ,în condiţiile date.

4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj  poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii.

Preşedinte  al Consiliului de Administraţie,
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Distribuie
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Alte noutati