Raport Semestrul I 2020

Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza ca Raportul aferent Semestrului I din 2020, versiunea integrala, este disponibil pe website-ul propriu https://www.remedia.ro/ si in link-ul https://www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare/. În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Indicatorii economico – financiari la 30.06.2020 sunt prezentati in tabelul urmator:

Note:

1)Lichiditatea curentă – In cazul FR nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societatea este capabilă să-şi acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanţelor şi disponibilitatilor băneşti. Indicatorul a evoluat pozitiv atat fata de aceeasi perioada a anului trecut (1,15) cat si fata de martie 2020 (1,23).In cazul FRDL indicatorul se afla la limita de atentie, ramanand la aceeasi valoare ca si la 31.03.2020 si evoluand pozitiv fata de aceeasi perioada a anului trecut (0,99).

2) Gradul de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate. In cazul ambelor firme nu exista niciun fel de risc. În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât şi datoriile din leasing-ul financiar.

3) Viteza de rotaţie a debitelor clienţi exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate. Având în vedere dinamica vânzărilor si specificul încasării creanţelor în distribuţia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme, în condiţiile date. Dinamica acestui indicator a fost pentru FR urmatoarea: 43 zile pentru semestrul I 2019 si 42 de zile pentru trimestrul I 2020. In cazul FRDL avem:128 zile pentru primul semestru 2019 si 111 zile pentru trimestrul I 2020.

4) Valoarea indicatorului Nr. de zile de stocaj (54 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii, depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR. Indicatorul s-a imbunatatit fata de aceeasi perioada a anului trecut (66 zile) dar s-a degradat fata de 31.03.2020 (48 zile). In cazul FRDL indicatorul s-a imbunatatit semnificativ fata de aceasi perioada a anului trecut (74 zile), pastrandu-si aceeasi valoare fata de 31.03.2020.

Preşedinte  al Consiliului de Administraţie,
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Distribuie

Alte noutati