Raport Semestrul 1 2019

Consiliul de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informează că Raportul sem 1 2019 – versiunea integrală – este disponibil în website-ul propriu www.remedia.ro și pe link-ul www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare.

În perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primite
**Valorile au fost retratate conform IFRS16

O repartitie a vanzarilor de marfuri pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:

Lei

Farmacii REMEDIA 51.608.206 24,57%
Distributie   100.009.474 47,61%
Distributie Spitale & Clinici Private 46.884.597 22,31%
Alte operatiuni 11.567.194 5,51%
Total 210.069.471 100,00 %

“Alte venituri din exploatare” cuprind în principal de următoarele categorii de venituri:chirii incasate, servicii marketing, vanzari active, servicii logistice, alte servicii.

Situatiile financiare la data de 30.06.2019 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

  Indicatori economico – financiari 30.06.2019      
  LICHIDITATE ŞI CAPITAL DE LUCRU FR FRDL  
  Lichiditate curentă                                               (Active curente / Datorii curente) 1,15 0,99  
  Active curente 29.846.239 201.316.712  
  Datorii curente 25.867.962 202.198.461  
  Gradul de îndatorare                                 (Capital imprumutat / Capital propriu x 100) 0% 372,2%  
  Capital împrumutat* 0 15.851.873  
  Capital propriu 40.555.712 4.259.028  
  Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (sold mediu clienţi/cifra de afaceri*180) 43 zile 128 zile  
  Sold mediu clienţi 12.640.848 137.668.149  
  Cifra de afaceri neta 52.740.570 194.078.292  
  Viteza de rotaţie a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180 66 zile 74 zile  
  Stoc mediu 14.803.785 72.984.402  
  COGS net 40.659.908 178.021.684  

*inclusiv leasing-ul financiar

Note:

1)Lichiditatea curentă – In cazul FR nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societatea este capabilă să-şi acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanţelor şi disponibilitatilor băneşti. Indicatorul a evoluat pozitiv fata de aceeasi perioada a anului trecut (1,1) desi s-a diminuat usor fata de martie 2019 (1,19).In cazul FRDL indicatorul se afla la limita de atentie, involuand atat fata de aceeasi perioada a anului trecut (1,01) cat si fata de primul trimestru 2019 (1,02)

2) Gradul de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potenţiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate. In cazul FR nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indica un risc crescut.În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât şi datoriile din leasing-ul financiar.

3) Viteza de rotaţie a debitelor clienţi exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către societate. Având în vedere dinamica vânzărilor si specificul încasării creanţelor în distribuţia de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme ,în condiţiile date.Dinamica acestui indicator a fost pentru FR urmatoarea:46 zile pentru semestrul I 2018, 42 zile pentru trimestrul I 2019 si 43 zile pentru semestrul I 2019. In cazul FRDL avem:111 zile pentru primul semestru 2018, 131 zile in trimestrul I 2019 si 128 zile in semestrul I 2019.

4) Valoarea indicatorului Nr.de zile de stocaj (66 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR.Indicatorul a avut aceeasi valoare atat la 31.03.2019 cat si la 30.06.2018.In cazul FR indicatorul s-a degradat puternic fata de aceeasi perioada a anului trecut (47 zile), mentinandu-se aproximativ la acelasi nivel fata de trimestrul I 2019 (76 zile)  

TARUS” – Valentin Norbert Tarus e.U.                                                                             

Distribuie

Alte noutati