Raport anual preliminar 2019

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, Consiliul de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A informează pe toți cei interesați că vineri, 14 feb. 2020 ora 18:00 a prezentat Bursei de Valori București și a publicat pe site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare)

Raportul anual preliminar 2019 (format .pdf)
și
Situații financiare preliminare 2019 (format .xlsx)

Situaţiile financiare neconsolidate si situaţiile financiare consolidate preliminare pentru anul 2019 ale Farmaceutica REMEDIA S.A. incheiate la 31 decembrie 2019, întocmite conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare şi a contului de profit şi pierdere.

Rapoartele Consiliului de Administraţie cuprind o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Documentele pot fi obţinute și în formă scrisă, la cerere, la sediul Societăţii din Deva, Bld. Nicolae Balcescu nr.2. Situaţiile financiare preliminare pentru anul 2019 nu au fost auditate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact : Elena CODREAN / Adrian NOAGHI, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro

Distribuie

Alte noutati

Farmaceutica REMEDIA, membru AMCHAM

Preocupata de dezvoltarea mediului de business din România și de promovarea de soluții de creștere a competitivitatii economice a țării în regiune și la nivel