Convocator Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor din 8/9 iulie 2015

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor (AGEA) de Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor nr. 43, judeţul Hunedoara, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J20/700/1991, având cod unic de înregistrare RO 2115198, în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004, Regulamentul CNVM 6/2009 si Dispunerea de masuri CNVM 26/2012 la data de:

Distribuie
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Alte noutati

Comunicat de presa

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi  operaţiunile cu valori mobiliare,Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., informează pe toți