Convocator Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor din 8/9 iulie 2015

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor (AGEA) de Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor nr. 43, judeţul Hunedoara, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J20/700/1991, având cod unic de înregistrare RO 2115198, în conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004, Regulamentul CNVM 6/2009 si Dispunerea de masuri CNVM 26/2012 la data de:

Distribuie
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Alte noutati