COMUNICAT DE PRESĂ – disponibilitate raport semestrul I din 2022

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., informează pe toți cei interesați că joi, 11 august 2022, ora 18:30 va prezenta Bursei de Valori București și va publica pe site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare), rapoartele semestriale și rezultatele financiare semestriale pentru primele 6 luni ale anului financiar 2022.

Situaţiile financiare neconsolidate si situaţiile financiare consolidate pentru semestrul I din anul 2022 ale societăţii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. incheiate la 30 iunie 2022, întocmite conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare şi a contului de profit  şi pierdere.

Rapoartele Consiliului de Administraţie cuprind o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Documentele pot fi obţinute și în formă scrisă, la cerere, la sediul Societăţii din Deva, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 2. Situaţiile financiare pentru semestrul I din anul 2022 nu au fost auditate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro.

Preşedinte  al Consiliului de Administraţie,

TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Distribuie

Alte noutati

Business-ul la el acasă 2023

REMEDIA a organizat a șaptea ediție a evenimentului ”Business-ul la el acasă”, eveniment dedicat cunoașterii companiei, după o pauză de 3 ani. Farmaceutica REMEDIA S.A.