COMUNICAT DE PRESĂ – disponibilitate raport trimestrul III din 2021

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi  operaţiunile cu valori mobiliare, Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., informează pe toți cei interesați că joi, 11 noiembrie 2021, ora 18:30 va prezenta Bursei de Valori București și va publica pe site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare), Rapoartele trimestriale și rezultatele financiare pentru primele 9 luni ale anului financiar 2021.

Situaţiile financiare neconsolidate si situaţiile financiare consolidate pentru trimestrul III din anul 2021 ale societăţii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. incheiate la 30 septembrie 2021, întocmite conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare şi a contului de profit  şi pierdere.

Rapoartele Consiliului de Administraţie cuprind o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Documentele pot fi obţinute și în formă scrisă, la cerere, la sediul Societăţii din Deva, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 2. Situaţiile financiare pentru trimestrul III 2021 nu au fost auditate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro.

Preşedinte  al Consiliului de Administraţie,

TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

 

Distribuie

Alte noutati