COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenţii şi  operaţiunile cu valori mobiliare,Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., informează pe toți cei interesați că joi, 15 aprilie 2021, ora 18:30 va prezenta Bursei de Valori București și va publica pe site-ul companiei (www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare), Raportul anual  aferent anului financiar 2020.

Situaţiile financiare neconsolidate și consolidate pentru anul 2020 ale societăţii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. încheiatela 31 decembrie 2020, întocmite conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare şi a contului de profit  şi pierdere. Situațiile financiare anuale aferente anului 2020 sunt auditate.

Rapoartele Consiliului de Administraţie cuprind o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Documentele pot fi obţinute și în formă scrisă, la cerere, la sediul Societăţii din Deva, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 2.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro.

Preşedinte  al Consiliului de Administraţie,
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

Distribuie

Alte noutati